Liên hệ

Liên hệ
Liên hệ

Liên hệ

Quản lý dự án

Tên: Ms. Huyền Nhung
Chức vụ: Project Manager
Di động: +84-036 7007 805

Kinh doanh

Tên: Yến Trần
Chức vụ: Sales Excutives
Di động: +84-376 509 004
Tên: Ms. Phan Trân
Chức vụ: Sales Excutives
Di động: +84-908 432 535

Tiếp thị và truyền thông

Tên: Ms. Kim Ngân
Chức vụ: Marketing Executive
Di động: +84-333 343 553

Quan hệ truyền thông

Tên: Ms. Hà Nguyễn
Chức vụ: PIC Media and Communication
Di động: +84-376 227 665
Gửi câu hỏi cho BTC Gửi câu hỏi cho BTC Xem tài liệu triển lãm Xem tài liệu triển lãm Liên hệ ngay chúng tôi Liên hệ ngay chúng tôi Facebook Facebook