Liên hệ

Liên hệ
Liên hệ

Liên hệ

Quản lý dự án

Tên: Ms. Huyền Nhung
Chức vụ: Project Manager
Di động: +84 036 7007 805

Kinh doanh

Tên: Ms. Phan Trân
Chức vụ: Sales Excutives
Di động: +84-908432535
Tên: Ms. Ánh Đặng
Chức vụ: Sales Excutives
Di động: +84- 369122562

Tiếp thị và truyền thông

Tên: Ms. Hà Nguyễn
Chức vụ: PIC Media and Communication
Di động: +84 376 227 665

Quan hệ truyền thông

Tên: Ms. Châu Giang
Chức vụ: Marketing Excutives
Di động: +84 353 920 225
Gửi câu hỏi cho BTC Gửi câu hỏi cho BTC Xem tài liệu triển lãm Xem tài liệu triển lãm Liên hệ ngay chúng tôi Liên hệ ngay chúng tôi Facebook Facebook